.

Sandık görevlileri başkanı nekadar alacak 29 mart 2009

Başkan ve Üyeler 107,00

Birinci Derecede Sorumlu Görevliler

(Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 53,00

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler

(Şube Müdürü, Ayniyat Saymanı) 49,00

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler

(Şef, Çözümleyici, Programcı) 47,00

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler

(Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur) 45,00 .

Şoför ve Hizmetliler 42,00

Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 37,00

Himetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 37,0

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 53,00

İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 42,00

Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 49,00

Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 45,00

Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 42,00

Askı Yeri Görevlileri 37,00

Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 37,00

Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 37,00

Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 37,00

C) SANDIK KURULLARI

Başkan 47,00

Üye 42,00

D) BİNA SORUMLULARI 47,00

Yüksek Seçim Kurulunun ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak;

a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına (4) dört,

b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına (3) üç,

c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye (3) üç,

ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye (2) iki, siyasi parti üyelerine (1) bir,

d)Bina sorumlularına ise (4) dört,Gündelik verilmesi kararlaştırılmıştır.

Buna göre

Sandık Kurulu Başkanı 188 TL ücret alacaktır.

..

YÜKSEK SEÇİM KURULU Karar No: 343

- K A R A R -
Kurulumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığınca Başkanlık Makamına sunulan ve Başkanlıkça da Kurulumuza havale edilen 28/11/2008 tarihli yazıda, aynen; ”29 Mart 2009 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerine ilişkin iş ve işlemlere tüm yurt genelinde başlanılmış bulunmaktadır.

7) Sandık Kurullarına ve Bina Sorumlularına Yapılacak Ödemeler:

Yüksek Seçim Kurulunun ücret kararında belirlenen tarife esas alınarak;

a) Kurs verilen sandık kurulu başkanlarına (4) dört,

b) Kurs verilmeyen sandık kurulu başkanlarına (3) üç,

c) Devlet memuru olan ve eğitim verilen üyeye (3) üç,

ç) Eğitim verilmeyen sandık kurulu memur üyeye (2) iki, siyasi parti üyelerine (1) bir,

d) Bina sorumlularına ise (4) dört,

gündelik ödenecektir.

Ancak, (3) üç sandığı aşan mahallerde bina sorumlusu görevlendirileceğinden, bunun dışında bina sorumlusu görevlendirilmesine yasal olanak yoktur.


Sandık kurullarının bir üyesi Devlet memuru olması gerekir. Ancak, bazı nedenlerle siyasi partili üye yerine yazılan memur üyelere (1) bir gündelik ödenmesi gerekir.

Ayrıca, sandık kurullarından gelen bordrolar ile sayım - döküm cetveli, tutanak defteri ve Örnek: 51, 53, 54 ve 54/1’deki isim ve imzalar kontrol edilip birliktelik sağlandıktan sonra, gerçek görev ifa eden sandık kurulu için tahakkuk yapılmalıdır.

Sandık kurulu başkanlarınca; çoğunluk sağlandığı halde (başkan ve 3 üye olduğu takdirde) göreve gelmeyen sandık kurulu üyelerinin yerine üye tamamlama yoluna gidilmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durum verilen kurslarda sandık kurulu başkan ve üyelerine izah edilecektir. Ancak, eksiklik nedeniyle sandık kurulunu 3 üyeye tamamlamak için görev verilen üyelerin mutlaka Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları alınarak tutanağa yazılacak ve durum ilçe seçim kuruluna bildirilecektir.

C) SANDIK KURULLARI

Başkan 47,00 TL(X 4 = 188 TL) ya da (X3 = 141 TL)

Üye 42,00 TL(X 3 = 126 TL)

D) BİNA SORUMLULARI 47,00 TL(X 4 = 188 TL)


meta taqs:2009 seçim ücretleri nekadar, 2009 seçimlerin alınacak para, 29 mart sandık başkanı ücreti, 29 mart sandık görevlileri parası ödemeleri, 29 mart seçiminin maliyeti, sandık görevlisi ücreti nekadar, sandık kurulu başkanı nekadar alır, seçim paraları nerden alınır

0 yorum:

Back to Home Back to Top