.

Manalı İsimler bay-bayan

Kız İsimleri

Ecrin : Allah’ın hediyesi anlamını taşımaktadır -Köken :Arapça
Buğlem : Cenneti müjdeleyen melek -Köken : Arapça
Ceylin : Cennetin kapısı , cennete açılan kapı-Köken : Farsça
Esila : Esila kuran da geçen arapça bir kelimedir ve geçtiği yer ile anlamı şöyledir: “vezkur isme Rabbike bukreten ve esîla Rabbinin adını sabah akşam an.” buyurulmaktadır. Burada geçen “bukra” Arapça’da sabah demektir. “esila” ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar. Ondan sonraki “Geceleyin ona secde et” buyurulmaktadır. Yani gurûb’tan başlayarak gece vaktinde secde etmesi istenmektedir. Bu da akşam ve yatsı namazını kapsar. Hemen peşinde de “Onu geceleri uzun uzun tesbih edin” denilmiştir. Bundan da teheccüt namazına atıfta bulunulmuştur. (İnsan suresi 25. ayet)
Köken : Arapça


Eymen : 1. Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı, kutlu. 2. Sağ taraftaki. Eymen b. Hureym:. Sahabedendir. Mekke’nin alınışı sırasında müslüman oldu. Babası ve amcası Bedir şehitlerindendir. Hadis rivayctiylc ün kazandı.-Köken : Arapça

Beren : Güçlü, kuvvetli, akıllı.
Behlül :1. Çok gülen, çok gülücü. 2. Hayır sahibi, çok iyi adam. 3. Bir İslam sofisi, Behlül-i Dana. Harun er-Reşid’in kardeşinin adı olup, delice hareketleriyle meşhur olmuştur.-Köken : Arapça

Arda :1. Eskiden bazı çavuşların elde tuttukları uzun değnek. 2. İşaret için dikilen değnek. -3. Çıkrıkçı kalemi. 4. Sonra gelen.-Köken : Türkçe

Buğra : 1. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. 2. Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. 3. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.-Köken : Farsça

Berkay-Berk : 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. Şiddetli. 3. Hızlı. 4. Orman. 3. Arı, şimşek, yaprak.-Köken : Türkçe


meta taqs:bay-bayan isimler manaları,erkek isimleri ve anlamları,isimler,İsimler bay-bayan,isimler ve anlamları,isimler ve manaları,kız adları,kız isimleri ve anlamları,kuranda geçen isimler ve anlamları,manalı isimler ve anlamları

0 yorum:

Back to Home Back to Top